เรียนนายจ้าง/สถานประกอบการณ์

เนื่องจากกรมการจัดหางานได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จะแจ้งตำแหน่งงาน และคัดรายชื่อผู้ว่างงาน

ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสเข้าใช้งานใหม่ได้ที่

 

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ลงทะเบียนขอรับรหัสเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ที่

 

กลับสู่หน้าหลัก